piątek, 22 lipca 2016

More is more and less is a bore...


Lato sprzyja podróżom i za to lubię tę porę roku! Jaka podróż by to nie była, czy wakacyjna, czy biznesowa – każda jest twórczym wyzwaniem !

Tym razem, w celach biznesowych wybraliśmy się do nadmorskiej miejscowości Torekov, położonej niespełna godzinę drogi od Showroom Angelo Antique, aby osobiście poznać Helenę Rääf i zobaczyć Jej butique, mieszczący się w byłej fabryce ceramiki.

Na progu Inredning Butique, przywitała nas ciepło Helena, która z zamiłowania i profesji jest dekoratorką wnętrz oraz dziennikarką. Jej wyczucie gustu i niepowtarzalnego stylu wspaniale łączą się i przełamują schemat gustawiańskiego minimalizmu.

Już na wejściu, zauroczył mnie prosty wystrój wnętrza, wypełniony nietuzinkowymi przedmiotami w stylu gutstawiańskim oraz tkaninami i drobiazgami w stylu włoskim oraz francuskim z przełomu lat ’40 – ’70 ubiegłego stulecia.

Cała magia ale i profesjonalizm Heleny polega na łączeniu skromności kolorystyki gustawiańskiej, czyli jasnych kolorów bieli, odcieni niebieskiego oraz szarości z żywymi kolorami ale także i obfitym w bogate wzornictwo stylem włoskim i francuskim. Zestawianie prostych, antycznych mebli z bardziej współczesnymi i dynamicznymi w stylu dodatkami jest prawdziwą fuzją stylu.

Stąd też, Helena w swojej książce, poświęconej wnętrzu odchodzi od minimalizmu i kieruje się maksymą: "Więcej znaczy więcej, bo mniej jest nudno !". Natomiast swoją umiejętność łączenia różnych stylów i epok zawdzięcza nie tylko przestrzeganiu stylistycznych reguł ale także na wyczuciu i intuicji, a przede wszystkim zmysłowi dotyku.

Butique Heleny Rääf, to znacznie więcej niż starannie dobrane meble i wnętrzarskie dodatki. To również eksperyment kolorem, zabawa tkaniną, gra światłem ale także odzież uszyta z tkanin z epoki oraz damskie torebki włoskich projektantów.

Sama Helena oraz Jej butique był dla mnie inspirującą podróżą w nieznane,
dzięki której poznałam nieskończone i ponadczasowe możliwości stylu.

--------------------------------------------------

Summer is conducive to travel and therefore I like so much this season of the year ! No matter whether the journey is for holiday or business purpose - each is a creative challenge!

This time, for our business trip we drove to the seaside town of Torekov, located less than an hour from Angelo Antique Showroom in order to meet in person Helen Rääf and see her boutique, housed in a former ceramics factory.

On the threshold of Inredning boutique, Helena greeted us warmly - who with passion and profession is interior designer and journalist. Her sense of taste and unique style uniquely combine and break scheme of Gustavian minimalism.

Already at the entrance, I was charmed with simple interior design, filled with the remarkable objects in the Gustavian style and fabrics and trinkets in Italian and French style from '40 - '70 of the last century.

All the magic and Helena’s professionalism is to combine modesty of Gustavian colors, namely bright colors of white, shades of blue and gray with vibrant colors of rich Italian and French style design. Combining simple, antique furniture with a more modern and dynamic style add-ons is a true fusion of style.

Thus, Helena, in her book, devoted to interior departs from minimalism and is guided by the motto: “More is more and less is a bore” ! While her ability to combine different styles and eras is not only due to observance of stylistic rules but also based on intuition, and above all the sense of touch.

Helena’s Rääf Boutique is much more than the carefully chosen furniture and interior design accessories. It is an experiment with color, fun with fabric, and playing with light but also the presentation of clothes sewn from fabrics of the era and Italian designers handbags.

Helena herself and her boutique was for me an inspiring journey into the unknown, through which I got to know the
infinite possibilities of a style that is timeless and will never pass away.


Photos: Ela Poltorak
Interior: Helena Rääf Inredning Brak komentarzy:

Prześlij komentarz